Quyền lợi khách hàng thân thiết

CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN

Khách hàng VIP0 VIP1 VIP2 VIP3 VIP4 VIP5 VIP6 VIP7 VIP8 VIP9
Giá trị tiền hàng tích lũy Dưới 20 triệu Từ 20 -100 triệu Từ 101 - 300 triệu Từ 300 triệu - 800 triệu Từ 800 triệu - 1,5 tỷ Từ 1,5 tỷ - 2,5 tỷ Từ 2,5 tỷ - 5 tỷ Từ 5 tỷ - 10 tỷ Từ 10 tỷ - 20 tỷ Trên 20 tỷ
Phí dịch vụ 5 % 4 % 3,5 % 3 % 3 % 2.5 % 2.5 % 2 % 1,5 % Thỏa thuận
Phí cân nặng HN 25000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 Thỏa thuận
Phí cân nặng HCM 30000 28000 27000 24000 22000 21000 20000 19000 18000 Thỏa thuận

 

Bài viết cùng chuyên mục