Biểu phí

Chi phí trên 1 đơn hàng

Chi tiết

1. Phí ship nội địa Trung Quốc

Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho TQ của chúng tôi

2. Chi phí mua hàng

Phí mua hàng tính theo % và cước vận chuyển nhanh tính theo kg

3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn)

Đóng gỗ ngoài kiện để chống móp méo

1. Phí ship nội địa Trung Quốc

Phí ship Trung Quốc

Chi tiết

Đây là mức phí cần để chuyển hàng từ shop TQ đến kho của chúng tôi tại TQ(nếu có)

2. Phí mua hàng và phí vận chuyển cân nặng

Hà Nội

Tiền Đơn Hàng/shop

Phí mua hàng (%)

Vận chuyển TQ-HN

Vận chuyển TQ-HCM

Cọc 60%

Cọc 90%

Cân thực

Cân quy đổi

Cân thực

Cân quy đổi

0-2 Tr

5%

5%

28.000đ

28.000đ

33.000đ

33.000đ

2-5 Tr

3%

1.8%

20.000đ

20.000đ

25.000đ

25.000đ

>5 Tr

2%

1.2%

15.000

15.000đ

20.000đ

20.000đ 

Cân quy đổi:

Dài*Rộng*Cao / 6000

Dài*Rộng*Cao / 6000

Cách tính phí cân nặng:

Phí cân nặng sẽ tính theo kết quả lớn nhất giữa tiền cân thực và tiền cân quy đổi,

Ví dụ: phí cân nặng của một đơn hàng vận chuyển thường trên 5 triệu về Hà Nội được tính như sau:
Cân nặng thực của kiện hàng: 100kg => tiền cân thực: 100 x 11,000 = 1,100,000 đ,
Cân nặng quy đổi của kiện hàng: 85kg => tiền cân quy đổi: 85 x 12,500 = 1,062,500 đ,
Vậy đơn hàng sẽ được tính theo kết quả lớn hơn là giá tiền cân thực = 1,100,000 đ,

Lưu ý:

- Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng nhập kho Việt Nam

- Phí dịch vụ tối thiểu cho một đơn hàng là: 10.000đ

3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn)

Kg đầu tiên

Kg tiếp theo

Phí đóng kiện

20 tệ

0.8 tệ